DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SỐ

DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SỐ

Giải pháp truyền thông tiết kiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Giải pháp truyền thông tiết kiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Liên hệ chúng tôi

CÔNG TY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

Tòa nhà VNPT tầng 2 số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: + 84 37741522 / 133 / Fax: +84 4 3774 1522
Mail: ipc.media@vnpt.vn
www.ipc.com.vn
.