NONGTHONVN

NONGTHONVN

Căn cứ thực tế đăng ký tham gia đấu giá đến 16h00 ngày 21/03/2017, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của VNPT tại Công ty CP Dịch vụ thương mại và Xây lắp Viễn thông Đà Lạt. Cụ thể:

Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 220.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/CP

Giá khởi điểm bán đấu giá: 40.700 đồng/CP

Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham giá đấu giá: 0 nhà đầu tư

Theo Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Dịch vụ thương mại và Xây lắp Viễn thông Đà Lạt, do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với vai trò là tổ chức bán đấu giá cổ phần sẽ không tổ chức bán đấu giá như đã thông báo.

Thông tin chi tiết xin mời xem trong file đính kèm

Liên hệ chúng tôi

Với mục tiêu phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư công nghệ cao, ngày 20/12, tại Hà Nội.

Tòa nhà VNPT tầng 2 số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
T: +04399999999
ipc@vnpt.vn
www.ipc.com.vn
.